ANBI

Stichting KinderNeuroPsychologie Noord-Nederland (SKNPNN)

De Stichting KinderNeuroPsychologie Noord-Nederland (SKNPNN) heeft als doel het faciliteren en ondersteunen van de uitoefening van de kinderneuropsychologie in brede zin ten behoeve van patiënten met een hersenziekte of lijdend aan de gevolgen daarvan, in Noord Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De Stichtingheeft een idëel doel en beoogt niet het maken van winst.

De Stichting is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling).

Samenstelling van het bestuur

Mevrouw J.M. Fock, neuroloog, kinderneuroloog, voorzitter

Mevrouw H. Herweijer, kinderrevalidatiearts, secretaris

De heer J.A. Leeuw, kinderarts n.p., penningmeester

Adviseur

Mevrouw A. Kingma, klinisch kinderneuropsycholoog

RSIN/fiscaal nummer: 822980745

KvK nummer: 50895796

CONTACTGEGEVENS

Postadres: Slinge 28, 9204 KL  Drachten.

Website: www.kinderneuropsycho-noordned.nl

Dit zijn de gegevens:

  1.     Beleidsplan-2013-2018

  2.     Jaarrekening-2012

  3.     Jaarrekening-2013

  4.     Jaarrekening-2014

  5.     Jaarrekening-2015