ANBI

Stichting KinderNeuroPsychologie Noord-Nederland (SKNPNN)

De Stichting KinderNeuroPsychologie Noord-Nederland (SKNPNN) heeft als doel het faciliteren en ondersteunen van de uitoefening van de kinderneuropsychologie in brede zin ten behoeve van patiënten met een hersenziekte of lijdend aan de gevolgen daarvan, in Noord Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De Stichting heeft een ideëel doel en beoogt niet het maken van winst. Bestuursleden en adviseur verrichten hun werk onbezoldigd.

De Stichting is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling).

Samenstelling van het bestuur

Mevrouw H. Herweijer, kinderrevalidatiearts, voorzitter

Mevrouw , J.M. Fock, neuroloog, kinderneuroloog, secretaris

De heer J.A. Leeuw, kinderarts n.p., penningmeester

Adviseur

Mevrouw A. Kingma, klinisch kinderneuropsycholoog

RSIN/fiscaal nummer: 822980745

KvK nummer: 50895796

CONTACTGEGEVENS

Postadres: De Larix 13, 9741 NS Groningen.

Website: www.kinderneuropsycho-noordned.nl

Dit zijn de gegevens:

Beleidsplan 

Financiëel overzicht 2019

Financiëel overzicht 2020

Financiëel overzicht 2021

Financieel overzicht 2022

Financiëel overzicht 2023