15-Woordentest

15-Woordentest voor Kinderen

De 15 Woordentest voor kinderen (3e versie 2008) (gordijn/konijn/soldaat), en 2 parallel versies, is genormeerd voor kinderen van 6 tot 13 jaar. De test (handleiding, scoringsformulieren, recognitievormen, (CD met de woorden van de 3 versies, normering) is te verkrijgen voor € 180,– (incl. € 10,00 afhandelings- verzendkosten).

De test kan worden besteld via de mail en door overmaking van bovengenoemd bedrag op Rabo-rekeningnummer (IBAN: NL02 RABO 0155681915 en BIC: RABONL2U)  t.n.v. Stichting Kinderneuropsychologie Noord-Nederland te Groningen  en onder vermelding van: ‘15 WOORDENTEST’ en uw Adresgegevens.

Na ontvangst zal de ’15-Woordentest voor Kinderen’ binnen enkele dagen aangetekend worden verzonden.