15-Woordentest

15-Woordentest voor Kinderen

De 15 Woordentest voor kinderen, met twee parallelversies en bijbehorende versies voor het herkenningsgeheugen, is een veel gebruikte test om het leervermogen en het geheugen voor nieuw, verbaal materiaal te onderzoeken. Deze test is genormeerd voor Nederlandse kinderen van 6 tot 13 jaar. In juli 2020 is een nieuwe, uitgebreide handleiding verschenen. Deze 4e druk bevat meer achtergrondinformatie, aanwijzingen voor gebruik en interpretatie en de volledige normering van de drie versies van het herkenningsgeheugen, voor gezonde kinderen en enkele specifieke groepen kinderen. Ook wordt op veel gestelde vragen ingegaan als de betrouwbaarheid van de normering en de toepassing voor 13 tot 16 jarigen.

De test (handleiding, scoringsformulieren, recognitievormen, CD met de woorden van de 3 versies, normering) is bedoeld voor gebruik door GZ-psychologen met ervaring in de kinderneuropsychologie en is verkrijgbaar  voor € 190,– (incl. € 15,00 afhandelings- verzendkosten).
De test kan via de mail worden besteld.

Waarschuwing: gebruik géén geautomatiseerde scoringshulp.
De 15-woordentest kan alleen met behulp van de meest recente handleiding (versie 2020) op de juiste manier worden toegepast. De middels de test verkregen decielscores kunnen alleen met kennis van de in de handleiding weergegeven achtergronden en de onderliggende normeringen op de juiste wijze worden geïnterpreteerd. Een beoordeling op basis van louter de verkregen decielscore kan leiden tot een verkeerde waardering met alle mogelijke gevolgen van dien voor het betreffende kind!
Daarom bieden de auteurs uitdrukkelijk géén geautomatiseerde scoringshulp aan. Het hanteren van een geautomatiseerde scoringshulp (zoals deze op internet zonder onze toestemming op commerciële basis wordt aangeboden door derden) wordt door ons ten zeerste afgeraden.
De Stichting Kinderneuropsychologie Noord-Nederland is een ANBI stichting.