15 Woordentest

15-Woordentest voor Kinderen
De 15 Woordentest voor kinderen (15 WT-K) is een veel gebruikte test om aspecten van het leervermogen en het geheugen te onderzoeken. De drie uitkomstmaten (directe reproductie, uitgestelde reproductie en herkenning) geven een indruk van het leren en onthouden van auditief aangeboden nieuw, talig en onsamenhangend materiaal. Deze 15 WT-K omvat ook twee parallelversies ten behoeve van herhalingsonderzoek en bijbehorende versies voor het herkenningsgeheugen. De 15 WT-K test is genormeerd voor Nederlandse kinderen van 6 tot 16 jaar.

NB: deze test kan nooit als enkele test worden afgenomen om uitspraken te kunnen doen over het geheugen. Daarvoor dienen meerdere geheugentests te worden afgenomen met divers auditief maar ook visueel materiaal. Daarnaast dient de 15 WT-K te worden ingebed in een breed neuropsychologisch onderzoek. Interpretatie is alléén mogelijk als eveneens een indruk is verkregen van andere cognitieve functies die verweven zijn met leer-en geheugenprocessen. Ook de afname van alleen een intelligentietest en/of lees-of rekentests, als enige test(s) naast de 15 WT-K, is onvoldoende om laatstgenoemde te interpreteren.

In 2021 is een nieuwe, uitgebreidere handleiding verschenen. Deze 5e druk is in zijn geheel in een nieuw jasje gestoken en bevat op verschillende punten meer achtergrondinformatie en verduidelijking, onder meer t.a.v. de interpretatie en normen (ca. 10 extra pagina’s).  Voor het herkenningsgeheugen is een nieuwe tabel met eveneens een interpretatie toegevoegd. Een nieuwe tabel biedt een overzicht van het vóórkomen van fouten. Ook de formulieren zijn aangepast.
Tevens wordt op veel gestelde vragen ingegaan als de actualiteit van de normering en de toepassing voor 13- tot 16-jarigen. De 15 WT-K is niet opnieuw genormeerd maar in 2008 wel opnieuw afgenomen bij 90 gezonde kinderen in het kader van de normering van het herkenningsgeheugen. Daarnaast is onze dataset vergeleken (in overleg) met nog veel recentere uitkomsten uit de afgelopen vijf jaar van vergelijkbare studies. Wij hebben geconcludeerd dat de oorspronkelijke normering nog steeds bruikbaar is; in de nieuwe handleiding wordt hier nader op ingegaan. Dit geldt ook voor de vraag op welke wijze de 15 WT-K toepasbaar is voor 13- tot 16-jarigen.

Vanaf 16 jaar dient de 15-Woordentest voor volwassenen worden gehanteerd. Deze wordt niet door ons uitgegeven. U dient zich hiervoor te vervoegen bij de afdeling Neuropsychologie, UMC Groningen.

De test (handleiding, normering, scoringsformulieren, recognitievormen, CD met de woorden van de drie versies) is bedoeld voor gebruik door GZ-psychologen met ervaring in de kinderneuropsychologie en is verkrijgbaar voor € 190,– (incl. verzendkosten). De gebruikers die eerder een 4e druk hebben aangeschaft zijn geïnformeerd over een speciale aanbieding. Op vertoon van de aankoopbon van de 3e druk is het mogelijk alleen de handleiding aan te schaffen voor € 94,–, (incl. verzendkosten) . Voor oudere drukken geldt dat alleen de gehele test kan worden aangeschaft.                                                                   

Er circuleren berichten die anderszins suggereren maar deze zijn niet van ons afkomstig.

De test kan via de email worden besteld.

Waarschuwing: gebruik géén geautomatiseerde scoringshulp. De middels de test verkregen decielscores kunnen alleen met kennis van de in de handleiding weergegeven achtergronden en de onderliggende normeringen op de juiste wijze worden geïnterpreteerd. Een beoordeling op basis van louter de verkregen decielscore kan leiden tot een verkeerde waardering met alle mogelijke gevolgen van dien voor het betreffende kind!

Daarom bieden de auteurs uitdrukkelijk géén geautomatiseerde scoringshulp aan. Het hanteren van een geautomatiseerde scoringshulp (zoals deze op internet zonder onze toestemming op commerciële basis wordt aangeboden door derden) wordt door ons afgeraden. De gebruiker wordt geadviseerd nooit de scores sec te interpreteren, om redenen zoals hierboven vermeld.